ورود به ایمیل سایت

شما میتوانید در هر لحظه و هرکجا با استفاده از وب میل به ایمیلهای خود دسترسی داشته باشید. برای وارد شدن به وب میل از آدرس زیر استفاده نمایید. 

http://www.sitename.com/roundcube

 

بجای sitename نام سایت خود را وارد کنید. در صفحه ای که باز میشود آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کرده تا به بخش مدیریت ایمیل های خود وارد شوید.