مشاهده فاکتور

 

این گزینه را از منوی کاربری بالا  انتخاب نمایید.

در این گزینه لیستی از فاکتورها و صورت حساب های شما قرار دارد که وضعیت آنها و تاریخ ایجاد و پایان آنها  درج شده است و همچنین شما میتوانید جزئیات آنها را به صورت دقیق مشاهده نمایید.