ایمیل های دریافت شده

ابتدا از منوی کاربری بالا  این گزینه را انتخاب نمایید.

هرگاه ایمیلی از طرف سامانه گستر آکو برایتان ارسال شود یک نسخه از ایمیل در این قسمت وجود دارد که هروقت شما ایمیل خود را به اشتباه پاک کرده اید و یا ایمیلتان مسدود و یا هک شده است شما میتوانید از این قسمت به ایمیل های سامانه

گستر آکو دسترسی داشته باشید.