برگزاری مسابقات و نظر سنجی

1- ابتدا وارد پنل مدیریتی خود شوید.از منوی بالای  صفحه گزینه مسابقات و نظرسنجی جدید را انتخاب نمایید.

2- در قسمت نوع ، میتوانید نظرسنجی یا مسابقه را انتخاب نمایید.(پارت 1)

3- شماره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.(پارت 2)

4- سوال خود را مطرح و شرح را وارد نمایید.(پارت 3)

5- تاریخ شروع و پایان را انتخاب نمایید.(پارت 4)

 

 

6- در قسمت تنظیمات می توانید هر سه گزینه را غلامت و یا یکی از سه گزینه را انتخاب نمایید.

 

 

7- در قسمت گزینه ها ، کد گزینه و عنوان گزینه را تکمیل نمایید.منظور از کد گزینه  حرف یا عدد یا عبارتی است که شرکت کنندگان می بایست آن را از طریق پیامک به شماره مشخص شده ارسال نمایند. چنانچه این فیلد را خالی بگذارید سیستم بطور

خودکار کد گزینه را از رقم ۱ تا تعداد گزینه ها تخصیص می دهد.(در صورتیکه چندین کد گزینه مشابه دارید آنها را با علامت | از یکدیگر جدا نمایید. برای مثال: الف|۱|1|A|a|آ|ا )

1-7- بعد از پر شدن گزینه ها، بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.