شارژ پنل

1- ابتدا وارد پنل مدیریتی خود شوید.از منوی بالای  صفحه گزینه تراکنشهای مالی،گزینه شارژ اعتبار را انتخاب نمایید.(پارت 1 )

2- در این قسمت شما میتوانید هم از طریق آنلاین و هم از طریق فیش بانکی پتل خود را شارژ نمایید.(پارت 2 )

3- بعد از انجام عملیات بانکی خود ،گزینه ذخیره را انتخاب نمایید تا پنل شما شارژشود و موجودی شما افزایش یابد.(پارت 3 )

 

 

4- برای شارژ پیامکی پنل خود نیاز دارید که از منوی بالا گزینه تراکنشهای مالی ، گزینه شارژ اعتبار پیامک را انتخاب نمایید.

5- در این قسمت قیمت تمامی پایه ها مشخص شده است.به میزان شارژ پنل خود قیمت ارسال هر پیامک مشخص شده است. (پارت 4 )

6- در انتهای صفحه موجودی حساب و مبلغ نشان داده می شود ، که موجودی همان مقدار شارژیست که شارژ کردید و مبلغ هم بستگی به خودتان دارد که تا چه مقدار را می خواهید به پنل پیامکیتان اختصاص دهید.پس از انتخاب مبلغ مورد نظرتان یر روی ذخیره کلیک نمایید تا پنل پیامکیتان شارژ گردد.(پارت 5 )