ماژول مدیریت پایگاه داده

بوسیله این ماژول میتوان تعداد جداول پایگاه داده نرم افزار را مشاهده نموده و تعداد رکوردهای موجود در هر جدول نیز روبروی نام آن ، در کادر با پس زمینه رنگ سبز تیره قابل مشاهده می باشد.

 

این ماژول از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 

  • تعمیر پایگاه داده
  • بهینه سازی
  • گرفتن نسخه پشتیبان

 

با انتخاب هر کدام از این گزینه ها و کلیک دکمه شروع مرحله مورد نظر بصورت مجزا انجام میگیرد.

 

توجه : معمولا این ماژول در سایت های بزرگ با حجم زیاد اطلاعات  استفاده شده و کاربردی می باشد.

 

این ماژول در افزایش سرعت سایت ،حفظ نظم در تراکنش ها و درخواست ها ،و در نهایت پایدار نگه داشتن پایگاه داده بسیار مناسب می باشد.