خصوصیات

خصوصیت:

خصوصیت در واقع مشخصه هایی از کالاست که جهت مقایسه آن با کالاهای دیگر از آنها استفاده می شود. زمانی که کاربری محصولاتی را برای مقایسه انتخاب میکند، کاریبو تمام خصوصیات و و یژگیهایی که قبلا تعریف کرده اید را بایکدیگر مقایسه میکند. مهمترین بخش درانجام مقایسه ها برای بازدید کننده، ویژگی های فنی است که کالاها را از یکدیگر متمایز می کند. این دسته از ویژگیهای کالا تحت عنوان خصوصیت تعریف میشوند. هر خصوصیت به یک گروه خصوصیت نصبت داده میشود.

 

ایجاد خصوصیت

جهت ایجاد یک خصوصیت لازم است ابتدا گروه خصوصیت و سپس خصوصیات را ایجاد کنیم. 

 

گروه خصوصیت

گروه خصوصیت، ویژگی های مشابه برا ی رده های خاصی از کالاها ار طبقه بندی می کنند. برای ایجاد خصوصیت از منوی کاتالوگ گزینه خصوصیت و سپس گزینه گروه خصوصیت را انتخاب کنید.

کاتالوگ > خصوصیات > گروه خصوصیت

در صفحه باز شده لیست تمامی گروه خصوصیت هایی مانند حافظه، مادربورد، پردازنده، و فنی که بصورت پیش فرض در کاریبو وجود دارند را مشاهده خواهید کرد.

 برای ایجاد گروه جدید روی آیکن افزودن کلیک کنید و در صفحه گروه های خصوصیت، نام گروه خصوصیت و ترتیب آنرا وارد کرده و گزینه ذخیره را کلیک کنید.  

 

خصوصیات

در مرحله بعد می بایست تعدای خصوصیت که به گروه خصوصیت ایجاد شده مربوط می باشد اضافه کنیم. به عنوان مثال lcd را به عنوان یکی از خصوصیات مربوط به گروه خصوصیت "نوع مانیتور "اضافه کرده ایم.

برای اینکار از منوی کاتالوگ گزینه خصوصیات و سپس خصوصیات را انتخاب کنید، در اینصورت لیست خصوصیات ایجاد شده به ازای هر گروه خصوصیت را مشاهده خواهید کرد.

کاتالوگ > خصوصیات > خصوصیات

بر روی آیکن افزودن کلیک کرده و فرم مربوطه را کامل کنید.

  • نام خصوصیت: در این قسمت نام خصوصیت مربوط به گروه خصوصیت ایجاد شده را وارد کنید. به عنوان مثال ما برای گروه خصوصیت " نوع مانیتور" ، خصوصیت "led" و "lcd" را درنظرگرفته ایم .
  • گروه خصوصیت: از منوی کشویی گروه خصوصیت را انتخاب کنید.
  • ترتیب: ترتیب مربوط به خصوصیت را در این قسمت وارد کنید.

در انتها آیکن ذخیره را کلیک کنید.

 

در مرحه بعد باید این خصوصیت یا خصوصیات ایجاد شده را به محصولات مورد نظر خود اضافه کنید. برای این منظور از منوی کاتالوگ گزینه کالاها را انتخاب کرده و از لیست کالای نمایش داده شده روی آیکن "ویرایش " مربوط به کالای مورد نظر خود کلیک کنید.

در صفحه ویرایش کالا برگه خصوصیات را انتخاب کنید در این صورت لیست خصوصیاتی که از قبل به کالا اضافه شده اند را مشاهده خواهید کرد. جهت اضافه کردن خصوصیت جدید  روی آیکن افزودن خصوصیت کلیک کنید.

در این صورت یک ردیف به ردیف های خصوصیات اضافه خواهد شد.

  • خصوصیات: در ستون خصوصیات چنانچه بخشی از نام خصوصیت ایجاد شده را تایپ کنید، و از لیست ظاهر شده که شامل گروه خصوصیت و خصوصیات مربوط به آن می باشد، خصوصیت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • متن: در این قسمت مقدار مورد مناسب برای خصوصیت ایجاد شده را وارد کنید. به عنوان مثال مقدار مناسب برای خصوصیت lcd یا led گزینه های بله و خیر هستند که نشاندهنده نوع مانیتور کالای مورد نظر هستند.

حذف خصوصیت

جهت حذف خصوصیت مورد نظر کافیست روی آیکن حذف که مقابل هر خصوصیت وجود دارد کلیک کنید.

 

جهت مشاهده خروجی، از منوی اصلی فروشگاه منوی تجهیزات جانبی و سپس گزینه مانیتورها را انتخاب کنید. در اینصورت کالاهای متعلق به دسته بندی مانیتورها را خواهید دید. روی کالای مورد نظر خود کلیک کنید و وارد تب خصوصیات شوید.

مشاهده خواهید کرد که خصوصیت lcd به این کالا تعلق گرفته و مقدار "بله" به این معنی است که نوع مانیتور کالای مورد نظر lcd می باشد.