سفارش ها

جهت دستیابی به لیست سفارش ها و مدیریت آنها از منوی فروش گزینه سفارش ها را انتخاب کنید.

فروش > سفارش ها

دراینصورت وارد صفحه سفارش ها خواهید شد که شامل دو بخش فیلتر و لیست سفارش ها می باشد.

فیلتر

 در این بخش می توان لیست سفارش ها را بر اساس مشخصه هایی چون  شناسه سفارش، وضعیت سفارش، تازیخ افزودن سفارش و یا ویرایش آن و مانند اینها فیلتر کرد. فیلدهای مورد نظر را تکمیل کرده و دکمه فیلتر را فشار دهید در اینصورت لیست سفارش هایی که دارای مشخصات وارد شده در قسمت فیلتر هستند در جدول لیست سفارش ها نمایش داده خواهند شد.

به عنوان مثال ما لیست سفارش ها را برا اساس مشخصه هایی چون مشتری و تاریخ ویرایش فیلتر کردیم و لیست تمامی سفارش هایی که مشتری با نام "محمد هوشیاری" ثبت کرده و در تاریخ 10 آذر 94 ویرایش شده است را بدست آوردیم.

لیست سفارشها

لیست تمامی سفارشها همراه با نام مشتری و وضعیت سفارش و مشخصات دیگر در جدولی نمایش داده میشود. این جدول شامل ستونهای مختلف است و اطلاعاتی در خصوص سفارش  ثبت شده را نمایش میدهد.

 

ویرایش سفارش

جهت ویرایش سفارش کافیست در جدول لیست سفارشات  روی آیکن ویرایش روبروی سفارش مورد نظر در ستون "عملیات" کلیک کرده و وارد صفحه ویرایش سفارش شوید. تغییرات را انجام داده و در انتها کلید ذخیره را فشار دهید.

 

مشاهده سفارش

جهت مشاهده سفارش ثبت شده در جدول لیست سفارشات روی آیکن مشاهده از ستون "عملیات" کلیک کنید.

تمامی مشخصات ثبت شده در مورد سفارش مانند جزئیات سفارش، جزئیات پرداخت، جزئیات حمل و نقل، کالاها و همچنین تاریخچه سفارش را مشاهده کنید.

 

افزودن تاریخچه سفارش

در این قسمت مراحل مختلف سفارش را می توان ثبت کردو مشتری را در صورت لزوم در جریان مراحل سفارش ثبت شده قرار داد.

 

  • وضعیت سفارش: از منوی کشویی این قسمت وضعیت سفارش مانند در حال بررسی،لغو شده و مانند اینها را وارد میکنیم.
  • مطلع کردن مشتری: چنانچه مایل هستیم مشتری نیز در جریان مراحل سفارش ثبت شده قرار دهیم این گزینه را تیک بزنید.
  • توضیح: چنانچه توضیح خاصی در خصوص سفارش ثبت شده لازم است در این قسمت وارد کنید.

در پایان دکمه افزودن تاریخچه را فشار دهید تا به جدول بالای صفحه اضافه شود.

 

حذف سفارش

برای حذف کردن یا پاک کردن سفارش از ستون "عملیات" روی آیکن حذف کلیک کنید.

 

چاپ لیست حمل و نقل و چاپ فاکتور

جهت رویت لیست حمل و نقل کالاهای سفارش داده شده توسط یک مشتری ابتدا باید سفارش مربوطه را تیک بزنید تا دکمه های مربوط به چاپ لیست حمل و نقل و فاکتور فعال شوند سپس آیکن مورد نظر خود را کلیک کنید.

 

افزودن سفارش

برای ثبت سفارش جدید روی آیکن "افزودن " بالای صفحه کلیک کرده و وارد صفحه " افزودن سفارش" شوید. در هر برگه مشخصات خواسته شده را تکمیل کنید و دکمه ادامه را کلیک کنید بطور خودکار وارد برگه بعدی خواهید شد.

 

جزئیات مشتری

مشخصات مربوط به مشتری مانند نام، ایمیل، تلفن و ... در این برگه وارد میشود.

  • فروشگاه: در این قسمت چنانچه یک فروشگاه را مدیریت می کنید گزینه پیش فرض، در غیر اینصورت فروشگاه مورد نظر خود را از لیست انتخاب کنید.
  • واحد پول: واحد پول را از لیست انتخاب کنید. (برای اضافه کردن واحد پول از منوی سیستم گزینه بومی سازی و سپس واحدهای پول را انتخاب کنید و یا به راهنمای مدیریت واحدهای پول مراجعه فرمایید)
  • مشتری: بعد از کلیک روی این فیلد و انتخاب نام مشتری فیلدهای بعدی بطور خودکار کامل میشوند.

 

کالاها

 در این برگه کالا ی مورد نظر و تعداد آن را وارد کرده و برای اضافه کردن کالای دیگر روی گزینه "اضافه کردن محصول" کلیک کنید. در صورتی که نیاز به بازگشت به مرحله قبل است دکمه "بازگشت" در غیر اینصورت دکمه "ادامه" را فشار دهید و به برگه بعدی بروید.

برگه کالاها شامل جدولی است که لیست کالاهای سفارش داده شده در آن قرار میگیرد. پایین جدول دو برگه "کالاها" و "کارت های هدیه" را مشاهده میکنید.

 

کالاها

در این برگه برای افزودن کالا یا سفارش جدید فرم را کامل کنید.

  • انتخاب کالا: بعد از کلیک روی این فیلد لیست تمامی کالاهای فروشگاه دیده میشود، کالای مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
  • تعداد: تعداد مورد نظر از کالا را دراین قسمت وارد کنید.

در انتها با فشردن دکمه " افزودن کالا" نام کالا به همراه مشخصات دیگر آن همچون مدل و قیمت آن به جدول بالای صفحه اضافه خواهد شد .

برای رفتن به مرحله بعد دکمه ادامه را فشار دهید.

 

کارت های هدیه

در این برگه فرم مربوط به افزودن کارت هدیه را کامل کنید و با فشردن دکمه ادامه به مرحله بعدی بروید.

 

جزئیات پرداخت

در این برگه بعد از انتخاب آدرس از منوی کشویی فیلدهای بعدی بطور خودکار کامل میشوند.

 

جزئیات حمل و نقل

در این برگه نیز با انتخاب آدرس از منوی کشویی فیلدها بعدی بطور خودکار تکمیل خواهند شد.

 

جمع

این برگه شامل دو بخش است ، فاکتور  و جزئیات سفارش.

در قسمت جزئیات سفارش روش حمل و نقل و پرداخت و موارد دیگر مربوط به سفارش را تکمیل کنید.  بعد از مشخص کردن روش حمل و نقل دکمه " اعمال" را فشار دهید تا هزینه حمل و نقل به فاکتور اضافه شود.

در انتها دکمه ذخیره را فشار دهید تا سفارش ثبت و به لیست سفارش ها اضافه شود.