گزارش کالاهای برگشتی

برای تهیه گزارش از کالاهای برگشتی بر اساس فیلدهای مورد نظر، از منوی گزارش گزینه فروش و سپس گزینه برگشتی ها را انتخاب کنید.

گزارش ها > فروش  > برگشتی ها

پس از وارد کردن فیلدهای مورد نظر دکمه فیلتر را فشار دهید.

تصویر زیر گزارش از کالاهای برگشتی است