ارسال درخواست و مشاهده آن

برای ارسال درخواست ابتد وارد اکانت خود شوید و از منوی سمت راست گزینه درخواست را انتخاب نمایید.

از طریق این گزینه شما میتوانید در هر بخشی که به مشکل بر خورده اید با ارسال درخواست به تیم پشتیبانی مشکل خود را به راحتی حل کنید.

 

 

پس از انتخاب بخش مورد نظر به صفحه زیر منتقل میشوید.

ابتدا موضوع خود را انتخاب نمایید و سپس وضعیت نامه خود را مشخص کنید( دارای سه قسمت معمولی،مهم،ضروری میباشد.)

سپس سرویس مربوطه را انتخاب کنید و متن درخواست خود را نوشته و بخش مشکل خود را انتخاب نمایید مانند تصویر زیر.

حالا پس از انجام تمام مراحل بر روی ارسال کلیک نمایید تا درخواست شما برای تیم پشتیبانی ارسال شود.

 

 


مشاهده درخواست ها :

برای مشاهده ی در خواست ها از منوی کاربری سمت راست بر روی گزینه ی مشاهده درخواست ها کلیک نمایید.

سپس صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد که در آن قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده لیستی از درخواست های شما قرار دارد که میتوانید آنها را مشاهده کنید.