مدیریت کاربران

در این قسمت شما می توانید کاربران سایت خود را به منظور مدیریت سایت تعریف نمایید و به هر یک سطح دسترسی متفاوتی بنابر وظایف آنها داده شود.

 

لیست کاربران

با انتخاب ماژول کاربران، لیستی از کاربران موجود در سیستم به همراه نام کاربری، پست الکترونیکی و تاریخ عضویت هر یک نمایش داده میشود.

ایجاد کاربر جدید

جهت تعریف کاربر جدید روی گزینه "ایجاد کاربر جدید" کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید و در سیستم ثبت نمایید.

توجه: نام کاربری نمی تواند تکراری باشد.

 

کاربران در انتظار تائید

زمانی که شما از ایمیل فعال سازی برای کاربران خود استفاده می کنید، کاربران بعد از ثبت نام ابتدا به لیست کاربران در انتظار تائید منتقل می شوند. بعد از تایید و انجام مراحل فعال سازی به لیست کاربران منتقل خواهند شد.

 

تنظیمات کاربران

در این قسمت ، مدیریت می تواند بصورت دستی کاربریا کاربران مورد نظر خود را تایید نماید بدون اینکه نیاز به فعال سازی مجدد توسط کاربر باشد.

ایمیل فعال سازی: پس از ثبت نام کاربر، ایمیلی  شامل لینک فعال سازی از سیستم دریافت میکند. کاربر با کلیک بر روی این لینک به سایت منتقل شده و پس از تایید حساب کاربری ، قابل استفاده می باشد.

توجه : در صورت ثبت نام تعداد زیادی کاربر، احتمال اینکه پیام های فعال سازی به پوشه spam ایمیل ها منتقل شوند زیاد است.

در این قسمت مدیر می تواند تمامی تنظیمات مربوط به کاربران اعم از انتخاب تصویر بر کاربران، انتخاب گروه پیش فرض در زمان ثبت نام و پیغامی که کاربر پس از ثبت نام در سایت مشاهده می کند را انجام دهد. سایر تنظیمات بصورت پیش فرض انجام شده و نیاز به انجام یا تنظیم مجدد ندارند.