مدیران سایت

جهت تعریف مدیر جدید و تعیین سطح دسترسی او پس از کلیک بر روی آیکن مدیران سایت وارد صفحه ای می شوید که لیست مدیرانی که قبلا برای سیستم تعریف شده اند، وضیعیت آنها به همراه پست الکترونیکی و تاریخ عضویت هر یک در جدولی آمده است.

اضافه کردن مدیر

جهت اضافه کردن مدیر روی گزینه" اضافه کردن یک مدیر" کلیک کنید و فرم مربوطه را کامل نمایید.  

  • انتخاب کاربر: از منوی کشویی که شامل لیست کاربران ایجاد شده در بخش "کاربران" دیده میشوند. کاربر مورد نظر را که قرار است به عنوان مدیر تعیین گردد را  انتخاب کنید.
  • نوع حساب مدیریت: در حالت کلی سطوح دسترسی به دو بخش "مدیر ویژه" و "مدیر" تقسیم می گردد.  

مدیر ویژه: مدیر ویژه کسی است که  می تواند بر حسب میزان دسترسی به تمامی یا قسمتی از بخش های مدیریت و هم چنین تمامی ماژول ها دسترسی داشته باشد.

مدیر: مدیر کسی است که برحسب میزان دسترسی می تواند به تمامی یا تعدادی از ماژول ها دسترسی داشته باشد. 

  • انتخاب همه بخش ها: پس از انتخاب نوع حساب مدیریت با انتخاب گزینه "انتخاب دسترسی به تمام بخش ها " مدیر می تواند به تمامی بخش ها دسترسی داشته باشد.  

پس از انتخاب نوع حساب مدیریت، با توجه به نیازهای مدیریت ماژول های مربوطه را انتخاب کرده و کلید ثبت را فشار دهید.