نظرات

لیست نظرات

در کاریبو این امکان به مشتری  داده شده که نظر خود را در مورد کالای که خریداری کرده اعلام کند اما تا زمانی که مدیر فروشگاه نظر مشتری را تایید نکند، نظر مشتری برای دیگران نمایش داده نخواهد شد. جهت تایید و مدیریت نظرات از منوی کاتالوگ گزینه نظرات را انتخاب کنید.

کاتالوگ > نظرات

 

بخش لیست نظرات از دو بخش فیلتر و لیست نظرات تشکیل شده است.

فیلتر

در این بخش این امکان به مدیر فروشگاه داده شده که تنها نظرات مربوط به کالای مورد نظر خود را مشاهده کند. نظرات را میتوان بر اساس نام کالا، وضعیت نظرارسال شده، نویسنده نظر و یا حتی تاریخی که نظر تایید شده یا ارسال شده فیلتر کرد. می توان تمامی موارد فوق را همزمان در فیلتر نظرات لحاظ کرد.

لیست نظرات

تمامی نظرات ارسال شده توسط مشتریان در مورد کالاهای مختلف در این لیست مشاهده میشوند. نظرات با وضعیت فعال یا غیر فعال در جدول دیده میشوند.

 

تایید نظرات

جهت تایید نظر یا نظرات ارسال شده ابتدا روی آیکن ویرایش روبروی هر نظر کلیک کنید و وارد صفحه "ویرایش نظر" شوید. 

نام نویسنده، نام کالا، متن نظر، و امتیازی که مشتری به کالا داده در این صفحه دیده میشود. جهت فعال کردن نظر کافیست از فیلد وضعیت گزینه فعال را انتخاب کنید.

در اینصورت نظر ارسال شده در برگه نظرات کالا در فروشگاه برای تمامی کاربران نمایش داده میشود. برگه نظرات تعداد نظرات ثبت شده را نیز نمایش می دهد.