اطلاعات

لیست اطلاعات

برای دستیابی به لیست اطلاعات از منوی کاتالوگ گزینه اطلاعات را انتخاب کنید.

کاتالوگ >اطلاعات

شما می توانید هر اطلاعاتی  در هر زمینه که مایل هستید، به این قسمت اضافه کنید. اطلاعات جدیدی که در این قسمت قرار می گیرند در قسمت پاورقی (فوتر) فروشگاه نمایش داده می شوند. حتی می توانید این اطلاعات را به تعدادی گروه تقسیم کنید.

 

افزودن اطلاعات

برای افزودن به اطلاعات ابتدا روی آیکن "افزودن بالای صفحه کلیک کنید.

سپس در صفحه "افزودن اطلاعات" فرم های مربوط به هر برگه را تکمیل کنید.

 

عمومی

در این بخش به ازای هر زبان فعال در فروشگاه تب جداگانه ای قرارداده شده پس میتوانید مشخصات عمومی اطلاعات را برای هر زبان جداگانه وارد کرد.

  • عنوان اطلاعات: نامی است که برای اطلاعات افزوده شده انتخاب میکنیم مانند حفظ حریم شخصی، درباره ما، شرایط و قوانین و .. . .
  • توضیحات: در این بخش توضیحات و یا اطلاعات مربوطه را وارد میکنیم. به طور مثال برای اطلاعات با عنوان درباره ما، در این قسمت لازم است مختصری راجع به تاریخچه شرکت وارد شود.
  • متا تگ عنوان: همان عنوانی است که پس از وارد شدن به صفحه اطلاعات مورد نظر در فروشگاه کنار آیکن فروشگاه نمایش داده میشود و به ایندکس شدن صفحه توسط موتورهای جستجو کمک میکند. تصویر زیر به روشن شدن موضوع کمک میکند.
  • متا تگ توضیحات: بطور مثال چنانچه حفظ حریم شخصی توسط یک کاربر مورد جستجو قرار بگیرد متاتگ توضیحات، همان شرح مختصری است که زیر "متا تگ عنوان" در صفحه نتایج موتورهای جستجو مشاهده میشود.

 

اطلاعات

  • فروشگاه ها: چنانچه شما چند فروشگاه را همزمان اداره میکنید لازم است فروشگاه هایی را مایل هستید این اطلاعات در قسمت پاورقی آنها نمایش داده شود را انتخاب کنید. در صورتی که تنها یک فروشگاه را مدیریت میکنید گزینه پیش فرش را انتخاب کنید.
  • کلمات کلیدی آدرس سئو: در این فیلد کلمات کلیدی مر بوط به اطلاعات ایجاد شده را وارد میکنیم. این فیلد نیز به منظور شناخته شدن اطلاعات  توسط موتورهای جستجو و بهینه سازی فروشگاه می باشد.
  • وضعیت: جهت نمایش اطلاعات ایجاد شده در فروشگاه کافیست وضعیت فعال را انتخاب کنید.
  • ترتیب: ترتیب قرار گرفتن اطلاعات ایجاد شده در قسمت پاورقی را در این قسمت با وارد کردن عدد موردنظر مشخص میکنیم. به عنوان مثال ترتیب قرار گرفتن "حفظ حریم شخصی" یک است.

 

طراحی

این بخش را بصورت پیش فرض انتخاب کنید.

جهت ثبت اطلاعات وارد شده روی آیکن ذخیره بالای صفحه کلیک کنید.

 

ویرایش اطلاعات

برای ویرایش هر قسمت کافیست روی آیکن ویرایش همان قسمت کلیک کنید و وارد صفحه ویرایش اطلاعات شوید.

به عنوان مثال چنانچه بخواهیم اطلاعات مربوط به "حفظ حریم شخصی" را ویرایش کنیم ، پس از ورود به صفحه ویرایش کافیست که تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و ذخیره کنیم.

 

حذف اطلاعات

جهت حذف بخشی از اطلاعات، اطلاعات مورد نظر را انتخاب کنید و روی آیکن حذف بالای صفحه کلیک کنید.

توجه: به شما پیشنهاد میشود که صفحه ای را حذف نکنید. بهتر آن است که اطلاعات مورد نظر خود را غیر فعال کنید.