چگونگی تخصیص قیمت برای گروهی از مشتریان

جهت تخصیص قیمت به گروه خاصی از مشتریان ابتدا لازم است گروه مشتری خود را بسازید برای اینکار به راهنمای " ایجاد گروه های مشتری" مراجعه فرمایید.

سپس برای تخصیص تخفیف به گروه مشتری مورد نظر از منوی کاتالوگ گزینه کالاها را انتخاب کنید.

کاتالوگ > کالاها > برگه تخفیف

 

از لیست کالاها ، کلید ویرایش کالای مورد نظر را کلیک کنید.

 

به صفحه ویرایش کالای مورد نظر رفته و به برگه تخفیف را انتخاب کنید. در این برگه دکمه "افزودن تخفیف" را کلیک کنید در اینصورت یه ردیف به جدول اضافه خواهد شد.

ستون های ردیف ایجاد شده را کامل کرده و دکمه ذخیره را فشار دهید.

 

  • گروه مشتری: لیست تمامی گروه های مشتری در منوی کشویی دیده میشود. گروه موردنظر را انتخاب کنید.
  • تعداد: حداقل تعداد از گزینه ها ار برای اعضای گروه که تخفیف دریافت می کنند مشخص کنید.
  • اهمیت: اگر شما تخفیف چندتایی را انتخاب کرده اید عدد 1 را برای اینکه تخفیف خاصی  در ابتدا نمایش داده شود را بنویسید.
  • قیمت: میزان تخفیفی که برای این گروه در نظر گرفته اید را برحسب واحد پولی فروشگاه وارد کنید.
  • تاریخ آغازو پایان: برای این که یک بازه زمانی را انتخاب کرده باشید تاریخ شروع و پایان را باید مشخص کنید.

در انتها گزینه ذخیره را کلیک کنید. 

 

حذف تخفیف

جهت حذف تخفیف ایجاد شده کافیست در جدول روی آیکن "حذف" کلیک کنید.