روش های پرداخت

برای ورود به بخش حمل و نقل از منوی افزونه ها گزینه پرداخت ها را انتخاب کنید. در اینصورت لیستی از اونواع پرداخت را مشاهده خواهید کرد.

افزونه ها > پرداخت ها

می توانید هر روش پرداخت که مدنظر تان است را با کمک دکمه های مربوطه نصب ، حذف و یا ویرایش نمایید.

 

نصب روش پرداخت

برای نصب روش پرداخت مورد نظر از آیکن نصب روبروی هر روش استفاده کنید.  بعد از نصب روش مورد نظر مشاهده میکنید که دکمه های حذف و ویرایش فعال میشوند.

 

ویرایش پرداخت

برای ویرایش هر روش کافیست روی دکمه "ویرایش " کلیک کنید و وارد صفحه ویرایش شوید. فیلدهای مورد نظر را ویرایش کرده و دکمه ذخیره ر اکلیک کنید.

 

به عنوان مثال ما روش "پرداخت نقدی هنگام تحویل " را انتخاب کرده و وارد صفحه "ویرایش پرداخت نقدی هنگام تحویل " شده ایم.

 

  • جمع: تا زمانی که جمع کل تسویه حساب سفارش از مقدار وارد شده در این فیلد کمتر است این روش پرداخت فعال نخواهد بود.
  • وضعیت سفارش: از منوی کشویی وضعیت سفارش را انتخاب میکنیم.
  • منطقه جغرافیایی: در این قسمت منطقه جغرافیایی که این روش پرداخت برای آنها فعال است انتخاب میشود. به طور مثال در پرداخت نقدی هنگام تحویل ، برای تمامی استان های کشور فعال است.
  • وضعیت: برای فعال کردن روش پرداخت موردنظر از منوی کشویی این قسمت "فعال" را انتخاب کنید.

 

حذف روش پرداخت

برای حذف روش پرداخت مورد نظر کافیست روی دکمه "حذف " کلیک کنید.