مدریرت کاربران

در این قسمت منظور از کاربر کسی است که بخشی از مدیریت سایت را به عهده دارد. از منوی سیستم گزینه کاربران و سپس گزینه کاربر را انتخاب کنید تا به لیست گروههای کاربران دسترسی پیدا کنید.

سیستم > کاربران > کاربر

 

ثبت کاربر جدید

برای این کار در صفحه کاربران روی دکمه "افزودن" بالای صفحه کلیک کنید و وارد صفحه "افزودن کاربر" شوید.  در این صفحه مشخصات کاربر را وارد کرده و دکمه "ذخیره" را کلیک کنید.

 

در فرم افزودن کاربر گروه کاربری را از منوی کشویی انتخاب کنید. محدودیت دسترسی کاربر ثبت شده بر اساس گروه کاربری انتخابی خواهد بود. جهت مدیریت گروه کاربری به راهنمای گروه های کاربری مراجعه کنید.

 

ویرایش کاربر

برای ویرایش کاربر روی دکمه"ویرایش" روبروی نام کاربر کلیک کرده و وارد صفحه "ویرایش کاربر" شوید. فیلدهای مورد نظر خود را ویرایش کرده و دکمه ذخیره را کلیک کنید.

 

حذف کاربر

برای حذف کاربر، نام کاربر موردنظررا علامت بزنید و روی دکمه "حذف" کلیک کنید.