نرخ مالیاتی و کلاس مالیاتی

برای تعریف یک مالیات خاص و مورد نظر در فروشگاه ابتدا باید نرخ مالیات را تعیین کنید.

 

نرخ های مالیات

 برای اینکار از منوی سیستم گزینه بومی سازی سپس گزینه مالیات ها و نهایتا نرخ مالیاتی را انتخاب کنید تا به لیست نرخ های مالیاتی مشخص شده دسترسی پیدا کنید.

سیستم > بومی سازی  > مالیات > نرخ های مالیات

 

ایجاد نرخ مالیات

برای ایجاد نرخ مالیاتی جدید روی دکمه افزودن بالای صفحه کلیک کرده و وارد صفحه "افزودن نرخ مالیات" شوید.

 

فیلدهای خالی را پر کنید و دکمه ذخیره را فشار دهید.

  • نام مالیات: در این قسمت نام مالیات مورد نظر را انتخاب کنید.
  • نرخ مالیات: نرخ مالیات را با توجه به نوع مالیات مشخص کنید.
  • نوع: این نرخ بصورت درصدی از مبلغ کالا است یا یک مقدار ثابت.
  • گروه مشتری: گروه مشتریانی که این مالیات به آنها تعلق میگیرد را علامت بزنید.
  • منطقه جغرافیایی: منطقه جغرافیایی که شامل این مالیات میشود را انتخاب کنید.

 

ویرایش نرخ مالیات

روی دکمه " ویرایش" روبروی نرخ مالیات مورد نظر کلیک کنید.

در صفحه "ویرایش نرخ مالیات"فیلدهای مورد نظر را ویرایش کرده و دکمه ذخیره را فشار دهید.

 

حذف نرخ مالیات

برای حذف نرخ مورد نظر، کافیست آنرا علامت زده و روی دکمه "حذف" کلیک کنید.

حال به بخش کلاس مالیاتی رفته و کلاس مالیاتی را مشخص کنید یا کلاس جدید تعریف کنید.

 

کلاس های مالیات

از مسیر سیستم > بومی سازی  > مالیات > کلاس های مالیات  می توانید به لیست کلاس های مالیات دسترسی پیدا کنید.

 

ایجاد کلاس جدید

برای ایجاد کلاس جدید روی دکمه افزودن بالای صفحه کلیک کرده و وارد صفحه "افزودن کلاس مالیات " شوید.

 

فرم را پر کنید و دکمه ذخیره را فشار دهید.

 

  • عنوان کلاس مالیات: در این قسمت نام کلاس مالیاتی را وارد کنید.
  • توضیحات: در این قسمت علیت افزودن این کلاس مالیاتی را توضیح دهید. به عنوان مثال این کلاس مالیاتی برای کالاهای دانلودی اضافه شده است.
  • نرخ مالیاتی: نرخ مالیاتی که شامل این کلاس می شود را با فشردن دکمه افزودن اضافه کنید.

         برای حذف هر ردیف از جدول نرخ مالیات کافیست روی دکمه حذف همان ردیف کلیک کنید.

 

ویرایش کلاس مالیات

روی دکمه " ویرایش" روبروی کلاس مالیات مورد نظر کلیک کنید.

در صفحه "ویرایش کلاس مالیات"فیلدهای مورد نظر را ویرایش کرده و دکمه ذخیره را فشار دهید.

 

حذف کلاس مالیات

برای حذف کلاس مورد نظر، کافیست آنرا علامت زده و روی دکمه "حذف" کلیک کنید.