گزارش مالیاتی

برای تهیه گزارش مالیاتی از منوی گزارش ها گزینه فروش و سپس گزینه مالیات را انتخاب کنید.

گزارش ها > فروش  > مالیات 

در صفحه "گزارش مالیاتی" لیست سفارش ها همراه با نرخ مالیاتی که به کالای سفارش داده شده تعلق میگیرد، قابل مشاهده است.

به عنوان برای تهیه گزارش مالیاتی سفارشهایی که جمعه 6 فرورودین 95 ثبت شده اند، کافیست در بخش فیلتر تاریخ شروع را وارد کنید. بنابر خواست خود می توانید با پر کردن فیلدهای دیگر گزارش های مختلفی تهیه کنید.

تصویر زیر گزارش مالیاتی از سفارشهایی است که در تاریخ 6 فروردین 95 ثبت شده اند و درحال بررسی می باشند.