گزارش حمل و نقل

از منوی گزارش گزینه فروش و سپس گزینه حمل و نقل را انتخاب کنید تا لیستی از سفارشهای ثبت شده همراه با عنوان حمل و نقل آنها را مشاهده کنید.

گزارش ها > فروش  > حمل و نقل

برای تهیه گزارش مورد نظر کافیست در فیلدهای بخش فیلتر اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و دکمه "فیلتر" را فشار دهید.

تصویر زیر گزارشی از حمل و نقل کل سفارشهایی است که در ماه فروردین ثبت شده اند.