گزارش کالاها

در این قسمت دو نوع گزارش می توان تهیه کرد، گزارش کالاهای بازدید شده و کالاهای خریداری شده. 

 

گزارش کالاهای مشاهده شده

از منوی گزارش گزینه کالاها و سپس بازدیدها  را انتخاب کنید در اینصورت به لیست کالاهای مشاهده شده دسترسی خواهید داشت.

گزارش ها > کالاها > بازدیدها

در این لیست تمامی کالاهای مشاهده شده با ذکر مدل، تعداد و درصد مشاهده هر کالا در یک جدول نمایش داده می شوند.

 

گزارش کالاهای خریداری شده

از منوی گزارش گزینه کالاها و سپس گزینه خریداری شده را انتخاب کنید دراینصورت لیستی از تمامی کالاهای خریداری شده را مشاهده خواهید کرد. جزئیاتی چون نام کالا، مدل، تعداد خریداری شده از هر کالا و قیمت هر کالا نیزمشخص نمایش داده شده. 

گزارش ها > کالاها  > خریداری شده

 

جهت تهیه گزارش مورد نظر می توانید فیلدهای مورد نظر در قسمت فیلتر را تکمیل کنید و دکمه فیلتر را فشار دهید.

تصویر زیرگزارشی از  تمامی کالاهایی که در تاریخ 6 فروردین 95 خریداری شده اند نمایش میدهد.