نحوه انتقال Backup از طریق Remote FTP در cPanel

 

1) ابتدا وارد کنترل پنل خود شوبد. www.yourdomain.com/cpanel

2) در بخش Files گزینه Backups را انتخاب نمایید.

3) از بخش Full Backup دکمه Download or Generate a Full Web Site Backup را انتخاب کنید.

4) از بخش Generate a Full Backup گزینه Backup Destination را بر روی Remote FTP Servre تنظیم نمایید.

5) فیلدهای موجود در این قسمت را طبق راهنمای زیر تکمیل نمایید: Email Address : لطفا یک آدرس ایمیل که به آن دسترسی دارید در این قسمت وارد نمایید. گزارش فرایند انتقال اکانت بعد از انجام کلیه مراحل به این ایمیل ارسال خواهد شد.

IP Remote Server : سرور مقصد را در این محل وارد نمایید.

Remote User : نام کاربری اکانت مورد نظر در سرور مقصد را وارد نمایید. Backup در این اکانت قرار خواهد گرفت.

Remote Password : رمز عبور ورود به اکانت مورد نظر در سرور مقصد را وارد نمایید.

Port : معمولا سیستم به طور خودکار پورت را تشخیص خواهد داد، لذا لازم نیست این فیلد را تکمیل بفرمایید. البته گاهی اوقات سیستم این فرایند خودکار را انجام نمی دهد و بایستی در این فیلد شماره پورت FTP یعنی 21 را وارد نمایید.

Remote Dir : آدرس دایرکتوری مورد نظر در اکانت موجود در سرور مقصد را وارد نمایید. در واقع فایل Backup در این دایرکتوری قرار خواهد گرفت.

6) دکمه Generate Backup را برگزینید.

7) حال به منظور اطمینان از انجام صحیح فرایند ایجاد backup و انتقال آن به سرور مقصد، لازم است چند دقیقه منتظر بمانید تا گزارش کار به ایمیل ذکر شده در فیلد اول ارسال گردد.