مشاهده مصرف دیسک

چگونگی مشاهده مصرف دیسک اکانت بصورت جزئی (Disk Space Usage)

یکی از قسمت های cPanel که می تواند در مدیریت اطلاعات و همین طور وبسایت به شما کمک کند Disk space usage ،می باشد. در این قسمت علاوه بر مشاهده میزان فضای استفاده شده در مقایسه با ظرفیت کل می توانید میزان فضای استفاده شده مربوط به هر یک از فایل های موجود در اکانت خود را مشاهده نمایید. برای دسترسی به این قسمت از طریق مسیر زیر اقدام نمایید:

Files/Disk space usage

شایان ذکر است فضای کل استفاده شده در قسمت سمت چپ صفحه اصلی cPanel تحت عنوان Disk space usage آورده شده است.